Tävlingsbidraget

Hej! Denna hemsida är en del av projektet Webbstjärnan, och denna är hemsida är också vårt bidrag till tävlingen! Här kommer lite information om vår hemsida!

Vilka har skapat hemsidan?

För att se vilka som skapat hemsidan, klicka här! 🙂

Vårt syfte och våra mottagare

Vårt syfte med hemsidan är att hjälpa ungdomar och unga vuxna i åldern 17-25 med deras privata ekonomi. Allt från hur man som ungdom kan spara så mycket som möjligt i affären, till hur man som ungdom ska tänka när man ska ta lån. Våra tips fungerar självklart för alla åldrar, men de är anpassade för just  ungdomar och unga vuxna i åldern 17-25 år.

Om tävlingsbidraget – Upphovsrätt och källor

Alla bilder från Google som används på denna hemsida är godkända av Google att användas och delas. De bilder från Google som vi har ändrat och redigerat är godkända att ändras av Google. Övriga bilder har vi själva tagit. De källor vi använt oss av är endast ett fåtal. En stor del av informationen som används på denna hemsida kommer ifrån de slumpvalda personer vi intervjuade på gallerian Utopia i Umeå. De gav oss mycket information, och de personer vi intervjuade är den största informationskällan till denna hemsida. Vi lyssnade även på en föreläsning av Swedbank, vi antecknade och tog med information från den föreläsningen. Resterande information på denna hemsida grundar sig på våra egna kunskaper, som vi till största del fått ifrån vår företagsekonomibok Goodwill 1. En del av informationen grundar sig även på Hem- och konsumentkunskaperna vi fick i årskurs 9.

Källor: Swedbank, Läroboken i Företagsekonomi Goodwill 1, Hem- och konsumentkunskapboken i årskurs 9, de personer vi intervjuade, våra egna kunskaper som är baserade på de två ovan nämnda böckerna.

Vad har vi lärt oss?
Vi har lärt oss väldigt mycket under skapandet av denna hemsida, men en sak sticker ut extra mycket. Vi är väldigt olika som människor. När vi intervjuade slumpvalda personer, gav de oss väldigt olika svar, och alla hade väldigt olika erfarenheter och gått igenom olika saker. En man vi intervjuade hade till exempel haft skulder på fem miljoner. En annan kvinna vi intervjuade var miljonär. De hade även väldigt olika idéer och lösningar. Vi lärde oss att alla människor är olika, och att det är bra att vara olika, eftersom det resulterade i många olika men användbara tips och idéer. Vi lärde oss även hur WordPress fungerar, vilket är en bra erfarenhet att ha med sig, både under skolgången, men också i framtida yrken.

Hur är vår hemsida kopplad till läroplanen?

  • Vi har uttryckt våra kunskaper i en ny presentationsform, på en hemsida.
  • Vi har varit kritiska till osäkra källor och endast använt oss av säkra källor såsom Swedbank och läroböcker. De personer vi intervjuade gav oss endast tips och inte fakta, men vi har ändå granskat den information de gav för att se till att de inte gav någon felaktig information.
  • Vi har med vår kunskap om olika samhällsförhållanden i Sverige anpassat tipsen på hemsidan på olika sätt.
  • Vi har använt oss av orsaker och konsekvenser till vanliga situationer för att kunna ge de bästa lösningarna.

Varför ska just vårt bidrag vinna?

Vår hemsida är väl anpassad och utformad efter 17-25 år unga ungdomar och unga vuxnas största problem och funderingar kring deras privata ekonomi. Vi gjorde en undersökning för 17 till 25-åringar för att se vad de upplevde att de hade störst problem med. Utifrån det utformade vi informationen och hemsidans design. Vår hemsida är lätt att navigera sig i, och menyerna är inte för många så att läsaren inte ska känna sig förvirrad. Alla artiklar är skrivna i du-form istället för man-form för att tipsen ska kännas så personliga som möjligt. Vanliga situationer i de flesta människors privata ekonomi är inkluderade på hemsidan, och det gör det lättare som läsare att kunna relatera till sin egen situation. Vi har även använt de kunskaper vi fått i skolan på företagsekonomilektionerna för att kunna göra hemsidan ännu bättre och mer trovärdig. Utifrån dessa motiveringar anser vi att vår hemsida ska vinna tävlingen! 🙂