Tack till

Ett stort tack till:

Alla anonyma personer som svarade på vår enkät som lade grunden till vår hemsida. Utan er hade vi inte kunnat ha lika stor vetskap om vad vi skulle informera om på hemsidan.

Alla anonyma personer vi intervjuade på stan. Ni är den största informationskällan till denna hemsida, utan er hade vi aldrig kunnat dela med oss av all information på hemsidan.

Webbstjärnan som gav oss den här möjligheten. Det har varit en väldigt rolig och lärorik period att jobba med denna hemsida, tack Webbstjärnan för att vi fick möjligheten! 🙂